Jaarverslag 2020

Datum: 23-03-2021

JAARVERSLAG 2020

Galaten 6 : 9 en 10

“Laten wij niet moede worden goed te doen want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar het meest voor onze geloofsgenoten”.

Veel mensen hebben de Stichting “Met Uitgestrekte Hand” (wederom) een warm hart toegedragen. Hierdoor kan de Stichting  op een gezegend en waardevol jaar terug zien en is het jaar 2020 zondermeer geslaagd te noemen. De Stichting heeft weer velen tot hulp kunnen zijn in Oekraïne, Moldavië en Roemenië.

Onderstaand een opsomming van alle hulp in willekeurige volgorde:

Oekraïne:

 • Financiële bijdragen aan de jeugdkampen.

 • Een vrouw met kanker ondersteunt met een ander huis, want haar oude huis was een grote bouwval.

 • In het oorlogsgebied bij Donetz financiële hulp bieden en ondersteuning met hulpgoederen zoals, verbandmaterialen, rollators, rolstoelen, invaliden- en ouderenhulp en hulp aan straatkinderen.

 • Evangelisatie door de groep van Ruslan Mogoilevsky.

 • De kerstpakketten.

Moldavië

 • Ondersteuning van de Evangelische Bijbelschool in Balti.

 • Ondersteuning aan het Hospital in Chisinau.

 • Ondersteuning van de stichting Women en Glow Imanuel.

 • In Baraboi hebben we financiële hulp gegeven aan ouderen met o.a. voedsel en brandhout, aan kinderen en aan een kerk in aanbouw.

 • De kerstpakketten.

Roemenië

 • Financiële hulp voor Evangelisatie.

 • De kerstpakketten.

In al deze landen hebben we ook diverse predikanten ondersteund. In 2020 zijn er7 transporten met hulpgoederen naar het oorlogsgebied in Donetz gegaan en 5 transporten naar andere gebieden in de Oekraïne. Rolstoelen, rollators, incontinentie materiaal, kleding, looprekken, krukken, verbandmateriaal, ouderenhulp en financiële hulp in Dum Brava in Roemenië. In Moldavië hebben we hoofdzakelijk financiële hulp geboden.

De voorzitter van de Stichting heeft dit jaar niet de Nijmeegse 4-daagse gelopen vanwege Covid-19, maar wel de sponsers gevraagd geld te doneren.

Dit alles zouden wij niet kunnen doen zonder de mensen die de Stichting een warm hart toe dragen en met gebed, humanitaire en financiële ondersteuning al deze hulp mogelijk maken.

Wij willen iedereen hiervoor hartelijk danken mede namens al de mensen die deze hulp ontvangen hebben. Onze dank gaat vooral uit naar onze hemelse Vader, die al het werk van de Stichting mogelijk maakt.

Terug