Wie zijnwij

Over ons

De stichting Met Uitgestrekte Hand is opgericht om zich in te zetten voor de allerarmsten en hulpbehoevende ouderen in Moldavië, Roemenië en in de Oekraïne. De stichting doet dit vanuit Bijbelse overtuiging.

Wij doen dit met behulp van vele vrijwilligers in zowel Nederland als in de hiervoor genoemde landen. Deze mensen zijn voor de stichting Met Uitgestrekte Hand onmisbaar. Zij hebben geen naam die genoemd wordt in kranten en journaals, maar zij staan altijd klaar en zetten zich met hart en ziel in voor de goede zaak. Dat doen ze met veel liefde, aandacht en gedrevenheid.

Voor de verwerking van materiële hulp kan de stichting in Nederland rekenen op vrijwilligers die altijd klaar staan om dit in te zamelen en tijdelijk op te slaan. Voor financiële steun kan de stichting rekenen op vele donateurs die het werk van de stichting een warm hart toedragen. In samenspraak met enkele betrouwbare aanspreekpunten in de Oekraïne, Roemenië en Moldavië wordt gezorgd dat alle financiële en materiële hulp vanuit Nederland een juiste bestemming vindt. In de Oekraïne, Roemenië en Moldavië wordt dit vervolgens door de aanspreekpunten en vrijwilligers gedistribueerd.

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie personen die het dagelijks bestuur vormen.

 • Voorzitter: Bert van Panhuis
 • Secretaris: Ineke Pothof
 • Penningmeester: Henk van de Berg
 • Bestuurslid: Dick Teerling

overons

Missie

 • De stichting Met Uitgestrekte Hand aanvaardt de Bijbel als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als leidraad voor geloof en leven, uitgaande van het schriftgedeelte: Laten wij niet moede worden goed te doen, want wanneer het eenmaal tijd is zullen wij oogsten als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.

Visie

 • Mensen in de Oekraïne, Roemenië en Moldavië vanuit de liefde van Christus ondersteunen met geestelijke, sociale, materiële, financiële en praktische hulp. Steun verlenen aan instellingen met een gelijksoortige doelstelling en zelfde grondslag.

Doelstelling

 • De stichting tracht haar doelen te verwezenlijken met gebed, sponsoracties, financiële acties, promotie, presentaties en mailingen.

Doelen

 • - verspreiden van de Bijbel en het Evangelie in Oost Europese landen
 • - verzorgen van hulpmateriaal voor Oekraïne, Moldavië en Roemenië o.a. door transporten met hulpgoederen
 • - financieel ondersteuning en materiële hulp aan kerken, ziekenhuizen. artsen, scholen, bejaardentehuizen, tehuizen voor kinderen, verstandelijk beperkte, eenzame en minder bedeelde mensen
 • - financiële ondersteuning voor straatkinderen in Oekraïne en een evangelisch jeugdkamp
 • - kerstpakkettenactie
 • - financiële ondersteuning predikanten in Roemenië, Oekraïne en Moldavië
 • - extra aandacht voor humanitaire en financiële ondersteuning van het oorlogsgebied Donetsz in de Oekraïne

Financiën

 • Dankzij vele donaties kunnen wij veel van onze doelen verwezenlijken. Lees hier wat we met deze donaties doen en bereiken voor verstandelijk beperkte, eenzame en minder bedeelde mensen, ziekenhuizen, artsen, scholen, bejaardentehuizen en tehuizen voor kinderen in Oost Europese landen

Laatsteprojecten

Alle projecten